Back to tenders & grants page
KÖF tokozott berendezés Baja alállomásba szerzmód Transport & Logistics KÖF tokozott berendezés Baja alállomásba szerzmód
Receive Tenders like this by email

KÖF tokozott berendezés Baja alállomásba szerzmód

Location: Hungary

General information

Donor:

ABB Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Industry:

Transport & Logistics

Status:

Not specified

Timeline

Published:

11 Feb 2020

Deadline:

Not available

Value:

Not available

Contacts

Name:

Not available

Phone:

Not available

Email:

Not available

Description


KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földi Katalin
Telefon: +36 303728122
E-mail: foldi.katalin@nkm.energy
Fax: +36 62565000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nkmaramhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KÖF tokozott berendezés Baja alállomásba
Hivatkozási szám: EKR000620822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31213400-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
KÖF tokozott berendezés Baja alállomásba
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31213400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés helye: Baja 120/35/22 kV-os alállomás
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1db KÖF tokozott beszerzése Baja 120/35/22kV-os alállomásba 2 ütemben, a a műszaki dokumentációban részletezetteknek
megfelelően. 2 ütem az alábbi: I. berendezés gyári átvétele, szekunder fülkék, alapkeret átadása II. ütem: tokozott berendezés
telepítése, összeszerelése, üzembe helyezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
25224 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4840001755 Rész száma: Elnevezés: KÖF tokozott berendezés Baja alállomásba
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ABB Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97339696
Postai cím: Kassák Lajos Utca 19-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: bernadett.pichler@hu.abb.com
Telefon: +361 4432100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 225900
Pénznem: EUR

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31213400-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31213400-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés helye: Baja 120/35/22 kV-os alállomás
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1db KÖF tokozott beszerzése Baja 120/35/22kV-os alállomásba 2 ütemben, a a műszaki dokumentációban részletezetteknek
megfelelően. 2 ütem az alábbi: I. berendezés gyári átvétele, szekunder fülkék, alapkeret átadása II. ütem: tokozott berendezés
telepítése, összeszerelése, üzembe helyezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 225900
Pénznem: EUR
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ABB Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97339696
Postai cím: Kassák Lajos Utca 19-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: bernadett.pichler@hu.abb.com
Telefon: +361 4432100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás az alábbiakat érinti: 1. Időbeli hatály: A szerződés határozott időtartamra szól, az aláírás napjától kezdődően
2020. június 30-ig. 2. Számlázás, fizetési mód (számlát fogadó vállalat neve változott NKM Áramszolgáltató Zrt-ről NKM Energia Zrt-re
): A Megrendelő nevére kiállított számlákat az NKM Energia Zrt. Gazdasági Igazgatóságára kell megküldeni (6720 Szeged, Klauzál tér
9.). A számlán fel kell tüntetni a Vevő adataként az alábbiakat: NKM Áramhálózati Kft., 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66. A
számlán fel kell tüntetni a megrendelés egyedi azonosító számát is.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó gyárában a mérőberendezések meghibásodása a gyári átvételt késleltette, míg Megrendelő oldaláról a készülék beépítésére
szolgáló épület kivitelezése nem történt meg a szükséges határidőre (még folyamatban van).
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 225900 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 225900 Pénznem: EUR

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Get free access to our Tenders & Grants Database

Our service is free of charge and will always be

Join Now

Donors

Find out more