Back to tenders & grants page
Poland-Bochnia: Computer back-up services Information Technology, Consumer Goods & Services Poland-Bochnia: Computer back-up services
Receive Tenders like this by email

Poland-Bochnia: Computer back-up services

Poland-Bochnia: Computer back-up services has been closed on 22 Mar 2019. It no longer accepts any bids. For further information, you can contact the Powiat Bocheński (PL)

Bellow, you can find more information about this project: 

Location: Poland

General information

Donor:

Powiat Bocheński (PL)

Industry:

Information Technology

Consumer Goods & Services

Status:

Closed

Timeline

Published:

02 Nov 2019

Deadline:

22 Mar 2019

Value:

Not available

Contacts

Name:

Ewa Gil

Phone:

+48 158423412

Description

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 016-033758)

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
830036219
ul. Komunalna 1
Stalowa Wola
37-450
Poland
Contact person: Ewa Gil
Telephone: +48 158423412
E-mail: bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl
Fax: +48 158421950
NUTS code: PL824

Internet address(es):

Main address: http://www.mzk.stalowa-wola.pl/

Address of the buyer profile: http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu rowerów miejskich w mieście Stalowa Wola

Reference number: ZP.271.Pzp.1.2019
II.1.2)Main CPV code
34431000
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 016-033758

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Instead of:

Wykonawca spełni warunek doświadczenia, jeżeli wykaże, że:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 zadania odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa obsługa systemu rowerów miejskich o wartości co najmniej 200 000,00 PLN netto każda.

Pod pojęciem umowy (usługi) wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną) której wykonana część do dnia otwarcia ofert, wyniosła co najmniej 200 000,00 PLN netto.

Read:

Wykonawca spełni warunek doświadczenia, jeżeli wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 zadania odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa obsługa systemu rowerów miejskich o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto każda.

Pod pojęciem umowy (usługi) wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną) której wykonana część do dnia otwarcia ofert, wyniosła co najmniej 200 000,00 PLN brutto.

VII.2)Other additional information:

Get free access to our Tenders & Grants Database

Our service is free of charge and will always be

Join Now

Donors

Find out more