Back to tenders & grants page
Poland-Katowice: Machinery for mining, quarrying, construction equipment Mining Poland-Katowice: Machinery for mining, quarrying, construction equipment
Receive Tenders like this by email

Poland-Katowice: Machinery for mining, quarrying, construction equipment

Poland-Katowice: Machinery for mining, quarrying, construction equipment has been closed on 22 Sep 2021. It no longer accepts any bids. For further information, you can contact the Polska Grupa Górnicza S.A.

Bellow, you can find more information about this project: 

Location: Poland

General information

Donor:

Polska Grupa Górnicza S.A.

Industry:

Mining

Status:

Closed

Timeline

Published:

14 Sep 2021

Deadline:

22 Sep 2021

Value:

Not available

Contacts

Phone:

+48 327177081

Description

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:464684-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=2

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 166-436207)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16
E-mail: j.bielenin@pgg.pl
Telephone: +48 327177081
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dizerżawy do ściany 744b i kolejnych PGG S.A. Oddział KWK PIast-Ziemowit Ruch Piast.

Reference number: 422100578
II.1.2)Main CPV code
43000000 Machinery for mining, quarrying, construction equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 166-436207

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.7
Place of text to be modified: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Instead of:

Termin płatności faktur wynosi 120 dni od zakończenia miesięcznego okresu rozliczeniowego a w przypadku Wykonawcy spełniającego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), termin płatności wynosi 60 dni od daty zakończenia miesięcznego okresu rozliczeniowego. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu nie później niż 30 dni przed terminem płatności.

Read:

Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania Dzierżawcy wynikające z niniejszej Umowy wynosił będzie 60 dni od zakończenia miesięcznego okresu rozliczeniowego. Faktury Wydzierżawiający wystawiać będzie Dzierżawcy nie później niż 30 dni przed terminem płatności.

VII.2)Other additional information:

Get free access to our Tenders & Grants Database

Our service is free of charge and will always be

Join Now

Donors

Find out more