Back to tenders & grants page
Revisionstjänster Överkalix kommun Paper, Wood & Furniture, Finance & Insurance, Accounting Revisionstjänster Överkalix kommun
Receive Tenders like this by email

Revisionstjänster Överkalix kommun

Location: Sweden

General information

Donor:

Not available

Industry:

Paper, Wood & Furniture

Finance & Insurance

Accounting

Status:

Not specified

Timeline

Published:

Not available

Deadline:

Not available

Value:

Not available

Contacts

Name:

Not available

Phone:

Not available

Email:

Not available

Description

https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=44844
Meddelande om upphandling

Publik annons: Denna upphandling är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är

Avtalet avser sakkunniga biträden till kommunens förtroendevalda revisorer för granskning av den kommunala förvaltningen, samt för ändamålsgranskning av de kommunala företagen, dvs. biträde till lekmannarevisionen i dessa företag för åren 2021-2024 års verksamhet, med rätt för beställaren att på option förlänga avtalet för verksamhetsåret 2025.

Sista dagen för inlämning
2021-04-05
Anbud giltigt t.o.m.
2021-08-23
Tidsfrist för att lämna in ditt anbud
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Get free access to our Tenders & Grants Database

Our service is free of charge and will always be

Join Now

Donors

Find out more