Back to tenders & grants page
[SEAB 2021/106] Järbo Pelletspanna Machinery & Equipment , Paper, Wood & Furniture, Electronics & Electrical , Consumer Goods & Services [SEAB 2021/106] Järbo Pelletspanna
Receive Tenders like this by email

[SEAB 2021/106] Järbo Pelletspanna

Location: Sweden

General information

Donor:

Not available

Industry:

Machinery & Equipment

Paper, Wood & Furniture

Electronics & Electrical

Consumer Goods & Services

Status:

Not specified

Timeline

Published:

Not available

Deadline:

Not available

Value:

Not available

Contacts

Name:

Not available

Phone:

Not available

Email:

Not available

Description

https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=46066
Meddelande om upphandling

Publik annons: Denna upphandling är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är

Denna förfrågan avser en komplett driftklar produktionsenhet för träpellets inklusive erforderliga byggnader på totalt lägst 450 kW kontinuerlig nyttiggjord effekt och med en lägsta kontinuerlig effekt på högst 90 kW.

Sista dagen för inlämning
2021-06-18
Anbud giltigt t.o.m.
2021-09-18
Tidsfrist för att lämna in ditt anbud
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Get free access to our Tenders & Grants Database

Our service is free of charge and will always be

Join Now

Donors

Find out more