Back to tenders & grants page
Vállalk. sz.TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00014 -2 aj.resz Construction & Engineering Vállalk. sz.TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00014 -2 aj.resz
Receive Tenders like this by email

Vállalk. sz.TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00014 -2 aj.resz

Location: Hungary

General information

Donor:

R-Carnet Service Kft.

Industry:

Construction & Engineering

Status:

Not specified

Timeline

Published:

11 Feb 2020

Deadline:

Not available

Value:

Not available

Contacts

Name:

Not available

Phone:

Not available

Email:

Not available

Description


KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nézsa Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72733673
Postai cím: Park Utca 1.
Város: Nézsa
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2618
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Styevó Gábor Dr. Garancsy Georgina
Telefon: +36 35530022
E-mail: polgarmester@nezsa.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nezsa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalk. sz.TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00014 -2 aj.resz
Hivatkozási szám: EKR000502322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
2.ajánlati rész: Műemléki iskola építési beruházás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111100-9
45262522-6
45321000-3
45331100-7
45331110-0
45350000-5
45400000-1
45410000-4
45421100-5
45421110-8
45421111-5
45421130-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2618 Nézsa, Szondy út 99.
204/3. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési törmelék elszállítása–1 db; Padlásfödém hőszigetelése–416,1 m2; 18 mm vtg. OSB padlásjárda – 50 m2; Villamos hálózat kiépítése kazánvezérlés és betápkábel-1 klt.; Csővezetékek bontása-1 klt.; Gáz-, és fűtésivezetékek szerelése, cső elhelyezése csőidomokkal kompletten, szakaszos nyomáspróbával - 1 klt.; Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése-1 klt.; Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep HERZ RL-5 típusú, sarok kivitelű visszatérő elzáró- és szabályozó szelep, előbeállítási lehetőséggel, 1/2", 1.3924.01 – 88 db; Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett OVENTROP egyenes kivitelű,"ADV 6" típusú (kv=0,65) előbeállítható, fordított működésű termosztatikus-88 db; Keringető szivattyú, fordulatszám szabályozású -1 klt.; Föld gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kondenzációs kazán elhelyezése és bekötése, hőszükséglet: 91 kW;kondenzációs kazán, rendszerhez tartozó kéményrendszerrel-1 klt.; Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel radiátorméretezés szerint (88db)-1 klt; Időjáráskövető hőmérséklet érzékelő,szabályzó, elektromos bekötéssel-1 db; Gáztervek készítése, engedélyeztetése, jegyzőkönyvek készítése, egyéb költségek-1 klt.; Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe-2 db; Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig-189,9 m2; Fa kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finom beállítással), örökségvédelmi terv és konszignáció szerint vasalatokkal, zárral kompletten, teljesítménynyilatkozattal – 1 készlet

Megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazása nélkül. AK a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít AT-nek, ATnek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével.AT ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár,mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására. Szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül AT egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt,sem ajánlattétel során,sem későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.321/2015. (X. 30.) Korm.r. 46.§(3) bek.alapján, ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,típusú dologra,eljárásra,tevékenységre,személyre,szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást,a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Egyenértékű dolog megajánlása esetén:AT-nek az ajánlatában igazolnia kell. Karakterkorlátozás miatt a továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00014

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10757 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2.ajánlati rész: Műemléki iskola építési beruházás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: R-Carnet Service Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90267145
Postai cím: Széchenyi Út 59
Város: Bercel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2687
Ország: Magyarország
E-mail: rtibor@rcarnet.hu
Telefon: +36 309345110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 53932155
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111100-9
45262522-6
45321000-3
45331100-7
45331110-0
45350000-5
45400000-1
45410000-4
45421100-5
45421110-8
45421111-5
45421130-4
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2618 Nézsa, Szondy út 99.
204/3. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési törmelék elszállítása–1 db; Padlásfödém hőszigetelése–416,1 m2; 18 mm vtg. OSB padlásjárda – 50 m2; Villamos hálózat kiépítése kazánvezérlés és betápkábel-1 klt.; Csővezetékek bontása-1 klt.; Gáz-, és fűtésivezetékek szerelése, cső elhelyezése csőidomokkal kompletten, szakaszos nyomáspróbával - 1 klt.; Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése-1 klt.; Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep HERZ RL-5 típusú, sarok kivitelű visszatérő elzáró- és szabályozó szelep, előbeállítási lehetőséggel, 1/2", 1.3924.01 – 88 db; Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett OVENTROP egyenes kivitelű,"ADV 6" típusú (kv=0,65) előbeállítható, fordított működésű termosztatikus-88 db; Keringető szivattyú, fordulatszám szabályozású -1 klt.; Föld gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kondenzációs kazán elhelyezése és bekötése, hőszükséglet: 91 kW;kondenzációs kazán, rendszerhez tartozó kéményrendszerrel-1 klt.; Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel radiátorméretezés szerint (88db)-1 klt; Időjáráskövető hőmérséklet érzékelő,szabályzó, elektromos bekötéssel-1 db; Gáztervek készítése, engedélyeztetése, jegyzőkönyvek készítése, egyéb költségek-1 klt.; Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe-2 db; Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig-189,9 m2; Fa kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finom beállítással), örökségvédelmi terv és konszignáció szerint vasalatokkal, zárral kompletten, teljesítménynyilatkozattal – 1 készlet

Megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazása nélkül. AK a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít AT-nek, ATnek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével.AT ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár,mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására. Szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül AT egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt,sem ajánlattétel során,sem későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.321/2015. (X. 30.) Korm.r. 46.§(3) bek.alapján, ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,típusú dologra,eljárásra,tevékenységre,személyre,szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást,a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Egyenértékű dolog megajánlása esetén:AT-nek az ajánlatában igazolnia kell. Karakterkorlátozás miatt a továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 53932155
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: R-Carnet Service Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90267145
Postai cím: Széchenyi Út 59
Város: Bercel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2687
Ország: Magyarország
E-mail: rtibor@rcarnet.hu
Telefon: +36 309345110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I. számú vállalkozói szerződés módosításának indokai:
A vállalkozó R-Carnet Service Kft. 2019. 06.04-én megkötött szerződésben vállalt feladatokat terv szerint megfelelő ütembe megkezdte. Az ütemezés szerint történt a fűtéskorszerűsítés, födémszigetelés, a nyílászárók gyártása, és bontása-beépítése. Az iskola földszinti és emeleti szintjére is a kiviteli tervdokumentáció alapján az új típusú műemléki fa gerébtokos és pallótokos nyílászárók legyártása megkezdődött a gyártó Baretti s.r.o cég bevonásával. A speciális műemléki nyílászárók legyártásának munkaideje vállalkozó elmondása szerint 8-12 hét.
2019. augusztus 27-én kedden a földszinti Észak – Keleti homlokzaton kibontásra került a műemléki épületen egy db kétszárnyú pallótokos fa nyílászárója mely, a kiviteli tervben a konszignációs jel szerint az 11. számú ablak. A bontást követően az elkészített új ablak beépítése során nehézségekbe ütközött kivitelező, és ezt jelezte megrendelő felé. Az épület földszinti további 1 db nyílászárója is kibontásra került az Észak-Nyugati homlokzaton, ahol hasonló a fentiekben leírt problémák mutatkoztak konszignáció 3. számú ablak.
2019. augusztus 28-án a kivitelező, a megrendelő és a felújítás műszaki ellenőre Szántó Zsófia a műszaki bejárás során megállapították, hogy feltehetően a beépítésre legyártott 15 db ablak beépítése nem lehetséges feltehetően statikai, és építészeti okok miatt, a munka felfüggesztését szakértői, szakvéleménybe megállapítottak alapján lehetséges csak folytatni a továbbiakban. Nyílászárok beépítésével kapcsolatos munkákat a földszinten szüneteltettük.
A szakértő 2019. szeptember 9-én tudott csak kijött a helyszínre, majd a helyszíni bejárást követően megállapította, szakvéleményében, hogy a nyílászárok cseréje során a meglévő áthidaló, és az újonnan beépítésre kerülő szerkezet beépíthetősége nem lehetséges alapvetően a falnyílás többszöri beavatkozásából kifolyólag. Feltárásra került az ablak kivételét követően, hogy a falnyílások áthidalóiknak megerősítése szükséges feltehetően több földszinti ablak beépítése során, mely átalakítással jár mind az új fa nyílászárók, mind a falnyílások esetében. Feltehetően az épületen 1980-as években történt nyílászáró cserék során nem jártak el kellő odafigyeléssel, illetve a kor technikai megvalósítása rossz irányba vitte az épült fenntarthatóságát, és állagmegóvását egyaránt, a hőhidak, páralecsapódások következtében. Ezért jelen feltárásról elmondhatjuk, hogy előre nem látható hibákból, problémákból kifolyólag hátráltatja a projekt fizikai megvalósításának határidejét.
Guzsaly Károly építész szakértő véleményében leírta, hogy a korábbi közel 40 éve beépített nyílászárók több helyen az épület földszinti ablakainak 2/3-ban feltehetően a párkányzat kialakításának hiánya, illetve a vízvető elemek kihagyása miatt a vakolat mállik, és a beépítést követően nehezen lehet visszaállítani a spaletta szegélyeket ezért felülete fertőtlenítést és gombamentesítést is javasol három hetes pihentetést követően. Az áthidalók repedésének felülvizsgálatára, további repedés folytatásának elkerülése érdekében a tartószerkezetbe további megerősítést javasol beépíteni amennyiben az 1 hónapos vizsgálat során további elmozdulás jelentkezik. A beépítést úgy kell végezni a kritikus ablakok esetében, hogy az ne zavarja, veszélyeztesse, és küllemében pedig ne változtassa meg az épület arculatát. A szerkezetben pedig ne okozzon nagyobb méret béli eltérést. Nyilatkozatát szakértő 2019. szeptember 10-én kiállította. Továbbá a vizsgálat idején szóban jelezte, hogy az emeleti nyílászárók vonatkozásában is fontosnak tartja a bevonását a bontást követően, mivel valószínűsíthető, hogy eltérések láthatnak napvilágot a fenti szekció esetében is, mely az 1980-as felújítás, é technikai hozzá nem értés eredménye. Továbbiak az VI.2.2. pontban és a VII.1. pontban.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Folytatás: VI.2.1.: A kivitelető R-Carnet Kft. jelezte 2019.09.11-én Megrendelő felé, hogy a fenti szakvélemény alapján a legyártott és elkészített ablakok átalakítása újra gyártása méretre illesztése, felületkezelése továbbá az áthidaló, és a falkáva fertőtlenítése, 12 hetes csúszást eredményez a földszinti 15 db pallótokos nyílászárói vonatkozásában. Egyúttal csatolta gyártó értesítését az ablakok átalakítása miatt.
A problémás 15 db ablak esetében a tokmag külső és belső kapcsolódásánál lévő összekötő béléstest szerkezetét oldalanként 20 mm-rel csökkenteni szükséges majd, melyhez szét kell szerelni a már elkészült legyártott elemeket, ami gyártó leterhelése miatt minimum 8 hetet vesz igényben. Továbbá a falazat falkáva fertőtlenítését műszaki szükségességből el kell végezni valamennyi földszinti nyílászáró beépítése esetén (27 db),a problémás áthidalóknál további vizsgálatok is szükségesek, melyek előre nem látható munkák miatt ez további 3-4 hét többlet időt jelent. Folyt.VII.1ben
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 53932155 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 53932155 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.1. és VI.2.2. pont folytatása.
Gyártói nyilatkozat alapján a 15 db ablak elkészítésének új időpontja 2019. 11.30.
Vállalkozó új beépítési idő: 2019.12.20.
Kivitelező 2019.09.16-án az emeleti ablak (konszignációs jele) 2. számú kapcsolt gerébtokos ikerablak kibontását is megkezdte. A kivitelező jelezte, hogy a kibontott ablak falkávájának állapota nem megfelelő, a falazathoz rögzítendő új ablakokat lehetetlen nagyobb volumenű kifalazás nélkül elhelyezni. A függőleges betonpillérek töve az iker vagy úgymond sorolt ablakok között omladékos. A szakvélemény kiadásáig a beépítés szünetelt. A statikus szakértő 2019.09.18-án tudott a helyszínre kijönni, és az újonnan legyártót ablakok szakszerű beszerelését a megrendelővel és a kivitelezővel megbeszélte.
Guzsaly Károly szakértő 2019. 09.18-án további két ablak kibontását kezdeményezte, majd az alábbi következtetést vonta le a 2019. 09. 19-én kiadott szakvéleményében: Az emeleti nyílászárók bontása során megállítható, hogy a kétoldali falazat kitöltése az új ablakok elhelyezése miatt szükséges, mérteben változás a függőleges toktoldók, és a sorolások esetében szükséges kiépíteni, a kialakítást oly módon kell elvégezni, hogy az ablakok nyitását ne veszélyeztesse. A függőleges beton pillérek megerősítése is szükségszerű.
A kivitelető R-Carnet Kft. jelezte Megrendelő felé 2019. 09.20-án, hogy a fenti szakvélemény alapján a legyártott és elkészített ablakok átalakítása, felületkezelése további 8 hetes csúszást eredményez az emelet 9 db nyílászárói újra gyártása vonatkozásában, illetve a tényleges kibontást követően a pillérek megerősítése fertőtlenítése a falkávának, illetve a pihentetési idő további 4 hetet vesz igénybe. Egyúttal csatolta gyártó értesítését az ablakok átalakítása miatt
A problémás ikerablakok 8db és 1 db erkélyajtó esetében a tartóoszlop megerősítése szükséges, melyet fertőtlenítés, és pihentetést követően lehet csak elvégezni. Az ablakok behelyezéséhez szükséges további soroló fa szerkezet legyártása az összeépítés előtt. A megnagyobbításból adódóan az ablak tokmag mérete a sorolási oldalon csökkenteni szükséges. Ez újbóli gyártással, felületkezeléssel, szereléssel jár. Az összes emeleti falnyílásnak fertőtlenítő kezelése szükséges, illetve adott esetben ahol a káva nem megfelelően lett kialakítva a korábbi években ott szükséges bontása, és újra falazása is.
Gyártói nyilatkozat alapján a 8 db ablak és 1 db ajtó elkészítésének új időpontja 2019. 12.15.
Vállalkozó új beépítési idő: 2019.12.31.
Megrendelő, kivitelező és a műszaki ellenőr megállapították műszaki bejárás során 2019. 09.20-án, hogy a fenti nyílászárók beépítése akadályokba ütközik szakértői vélemények figyelembevételével 2019.12.31-re javasolják közösen módosítani jelen kivitelezői szerződést, mely módosítás nem terjed ki a fel nem sorolt nyílászárókra, azok beépítése szeptember 30-ig teljesíthető.

A módosított határidő így: 2019.12.31.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Get free access to our Tenders & Grants Database

Our service is free of charge and will always be

Join Now

Donors

Find out more